top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

נומיי הדבה

לידה מכאב

התעללות בילדים בחברה הפלסטינית היא נושא שיש סביבו קשרי שתיקה וטאבו חברתי.
ילדים חווים אלימות פיזית מסוגים שונים שמביאה אותם למצבי שבר נפשיים. במהלך השנים האחרונות אני לוקח חלק אקטיבי במרכזי סיוע לילדים פלסטיניים שנפגעו.
הפרויקט מבקש להמחיש את השברים והסדקים הנגרמים לילדים רכים אלה, באמצעות שימוש בחומרים רכים וקשים, וכך להעלות את הנושא למודעות החברתית.

אני מאמין שכל אחד נולד לעולם על מנת למלא תפקיד מסוים, והתפקיד שלי הוא לעזור כמה שאפשר לילדים אלה.
הקולקציה מנסה לתאר את השבר הגדול והכאב ואת האיחוי שיכול אולי לרפא.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page