top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

עדן בליסובסקי

Historical Burials

אתר שעוסק בקבורות העבר מתוך נקודת מבט עתידנית (2040).
המשתמש עובר מסלול בו הוא לומד אודות קבורות שונות ונחשף לנזקים הסביבתיים שלהן. בסוף המסלול המשתמש לומד על הקבורה הירוקה שהיא הנפוצה ביותר בעתיד.
מטרת הפרויקט היא להעלות מודעות לנזקים הסביבתיים שנגרמים בעקבות הקבורות הנפוצות היום ולעורר דיון בצורך להתקדמות ויישום פתרונות קבורה בני קיימא.

בהנחיית אדוארדו מיטלמן.

bottom of page