top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

רועי רפאל פרנקו

נעלמים - Disappearing

אתר המציג מגוון רחב של חיות בסכנת הכחדה שמטרתו העלאת מודעות והנעה לפעולה פיזית של המשתמשים במציאות (תרומה או התנדבות). קיימת האנשה של בעלי החיים ובעזרת הצגת סיפורים אישיים של החיות מתממש החיבור עם
המשתמשים ונוצר קשר רגשי ועמוק.

בהנחיית רונית יזרעאלי.

bottom of page