top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

עומר דותן

Trash Junky

זבל ואשפה נמצאים סביבנו כל הזמן ובכל מקום - אני בוחר להשתמש בהם כחומר גלם ליצירה שלי. רהיטים, מכשירים מקולקלים, צינורות ומה לא, כל אלה הם חומרי גלם כשרים בעיני לשימוש, כי אם אני לא אציל אותם מהזבל, הם ישארו שם לדי הרבה זמן.
בחרתי לשחזר טכניקות דפוס מסורתיות ולחקות אותן בעזרת אותם חומרים שרוב בני האדם אומרים להם לא באופן יום יומי. ניתן לראות את תהליך הבניה והשימוש במספר סרטונים, חלקם קצרים ומהירים וחלקם ארוכים יותר.

בהנחיית ירון שין.

bottom of page