top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

עדן אדרי מאירי

היום הזה רק הולך ומשתפר

עבודת אנימציה ועיצוב למסך שנעשתה בטכניקת גזרי נייר ממוחשבת. סיטואציות מטרידות ומציפות במהלך חיי היום יום של דמות שכל מבוקשה הוא מנוחה.
הסיטואציות שבהן נתקלת הדמות, ועוסקות ברובן בתחומים חברתיים כמו איכות הסביבה, גזענות וחינוך לקוי, הפכו לחלק משגרת היום יום של כולנו והן מצביעות על תופעה רחבה של חוסר אכפתיות, חוסר התחשבות והתעלמות של האדם מזולתו.

בהנחיית ירון שין.

bottom of page