top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

גילי ברטל רוזמרין

מעריב לנוער שלום

השאלות במדור ״על בנים ועל בנות״ של מעריב לנוער היו תמימות ועדינות והפונים קיבלו מענה מלומד מאנשי מקצוע. הנוער בימינו, לעומת זאת, צורך מיניות באופן אלים ובוטה, בעיקר מהאינטרנט והפורנוגרפיה, ומגבש תפישה
שגויה של דימוי גוף, התפקידים במיטה ועוד.
השאלות התמימות שנשאלו בעבר, נשאלות בקרב בני הנוער גם היום, אך התשובות, שמגיעות בדרך כלל מפורנוגרפיה, הן בוטות, אלימות ורחוקות מאוד מהאמת.

בהנחיית ירון שין.

bottom of page