top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

נעה זינגר

מבוגר אחראי

מדובר ברגע של גילוי בחייו של כל אדם. קשה לשים את האצבע על הרגע הזה, כי הוא שגרתי, מובן מאליו. ומה אם נסתכל על הגילוי הזה כדרמטי, מרעיש ובלתי נתפס?

בהנחיית ירון שין וגיל־לי אלון קוריאל.

bottom of page