top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

אירה בבנקו

ספר זכרונות: חיות המחמד שלי

ספר מאויר ובו אני מספרת על הזיכרונות שלי מחיות המחמד
שהיו לי במהלך חיי - מהרגע שבו כל אחת מהחיות הגיעה
לביתי ועד סוף חייה.
כל האיורים בספר נעשו בצורה ידנית באמצעות צבעי מים,
רפידוגרף וטוש.

בהנחיית מירה פרידמן.

bottom of page