top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

רומי יסעור

המייאשת

עבודת אנימציה ועיצוב למסך שעוסקת בהפרעות קשב וריכוז אצל נשים בוגרות.
הפרעות הקשב שלי מלוות אותי מאז שאני ילדה, אך מאז שאני בוגרת הן מלוות אותי תוך כדי שאני הודפת אותן ממני בחוזקה.
התמודדויות מורכבות במהלך יום יום של מופרעת קשב מורגשות כתלושות מהאבחנה ״הפרעות קשב״, על כן חשוב לי לחשוף נדבכים מההפרעה בפני נשים שחוות חוויה דומה ובפני קרוביהן.

בהנחיית ירון שין.

bottom of page