top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png

שורוק עזאיזה

נואף

הסרט מתמקד בשיגרת חייו של אבי, נואף. במבט ריאליסטי ואינטימי על הפעולות היומיומיות הפשוטות, הסרט מזמין את הצופים להרהר בחוויה האנושית, ביחסים בין עבודה ומנוחה, ולחפש את המשמעות בקיום פשוט לכאורה. באמצעות טייקים
ארוכים ודיאלוג מינימלי, עולות שאלות על עבר והווה, בחירה חופשית, יחסים משפחתיים והקשר בין אדם לסביבתו.

בהנחיית ראובן קופרמן וערן ברק.

bottom of page