top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

עדי מנואל

דינמיקה בריבוע

מגורי העתיד- מגורים לדור העתיד.
יצירת חיבור בין מזרח ומערב העיר תל אביב, ע"י קירוי חלקי של נתיבי איילון ותכנון מגורים קהילתיים שיתופיים, המשלבים בתוכם יחידות מגורים קומפקטיות וגמישות שמסתגלות לשינויים. חיבור זה יוצר המשך וקשר לשכונת יד אליהו, מחזק ומפתח שכונה מוחלשת בקצה העיר, מביא אוכלוסייה צעירה לשכונה ויוצר סביבת מגורים שתהיה מותאמת לצרכים של התושבים שהשתנו עם השנים.

בהנחיית אדר' עמי שנער.

bottom of page