top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

שיר דנגור

יוקר המחיה

הפרויקט עוסק במחאה כנגד יוקר המחיה.
הביטוי למחאה לקוח מאסתטיקת אמנות הגרפיטי - אמנות אנטי ממסדית שבאמצעותה מנסים האמנים להעביר מסרים פוליטיים או חברתיים כנגד הממסד.
בקולקציה מיוצג הממסד באמצעות חליפות רשמיות שבהן מתבצעת דה-קונסטרוקציה ומגוון מניפולציות המבקשות ליצור כאוס ויזואלי הבא לידי ביטוי גם בפיתוחי טקסטיל מחאתיים.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page