top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

אלינה משיח

מחוית

שליטה, ביות וניכוס סמלי של בעלי חיים הם מאפיינים של דינמיקת הכוח שנוצרה בין האדם לחיות.

הפרויקט בוחן ומביע ביקורת מוסרית באמצעות בחינת היחסים בין בני אדם לבעלי חיים בהקשר של מערכות חברתיות, כלכליות וטכנולוגיות המעורבות באכילת בעלי חיים.
 

הקולקציה משלבת טכניקות פירוק והרכבה מחדש בהשראת תעשיית האופנה. מרכיבים מרכזיים של פרטי לבוש מחויטים מסודרים במיומנות כדי ליצור בגדים שלובשים צורות חיות מוכרות. גישה עיצובית זו מסמלת השלכה של מערכות חברתיות אנושיות ושליטה על גופם של בעלי חיים "מתים". כל דגם בקולקציה מייצג את סיפורה של חיה אחרת ומדגיש את בעלי החיים המוקרבים בדרך כלל עבור בשרם מדי שנה.

מטרת הפרויקט היא לעודד הן את המעצב והן את הצופים בעבודה להרהר באופן ביקורתי על עמדותיהם ותפיסותיהם לגבי בעלי חיים.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page