top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

אליסה שובייב

מגדיר לזבל ישראלי

הפסולת היא חלק בלתי נפרד מהסביבה שבה אנחנו חיים. בדלי סיגריות נזרקים ממכוניות, בגדים מושלכים על גבי ספסלים, רהיטים נעזבים בצידי הדרך ועוד.
המגדיר מתאר חלק קטן מחומרי הפסולת שמצאתי זרוקים ברחובות ובטבע ונהיו לחלק אינטגרלי מהסביבה שלנו – מעין פולשים. הוא מספק הסברים, סימני היכר ומאפיינים של חומרי הפסולת השונים ומחדד את הצורך בהעלאת המודעות
לשמירה על ניקיון הסביבה תוך מחשבה על ההווה ועל העתיד – כי אין דרך חזרה.

בהנחיית מירה פרידמן.

bottom of page