top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

נורל שמש

חוזרת לארץ הדקלים

סיפורי עם עיראקיים מפיה של סבתא ברטה.

בילדותי, סבתי נהגה לספר לי סיפורי עם מארץ הולדתה, עיראק.
סיפורים אלו סופרו גם לה בילדותה, ונוסח הסיפור השתנה ממְסַפֵּר למְסַפֵּר.
חלק מהסיפורים שסיפרה הם סיפורים ידועים, אבל סבתא ערכה אותם כרצונה - משנה, מוסיפה ומחסירה לפי מה שחשוב לה לספר, באופן כזה אפשר להרגיש אותה בתוך הסיפורים שלה.
בבגרותי הבנתי עד כמה הילדות שהיא עברה הייתה מורכבת, ואיך במקרים רבים ניתן לזהות זאת בסיפורים.

בהנחיית גיל־לי אלון קוריאל.

bottom of page