top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

ענבל שומוביץ

שרה שרה שיר עצוב

כיום לא נותרו הרבה ניצולי שואה ומספרם הולך ומתמעט.
כמעצבת שהיא דור שלישי לניצולי שואה, בחרתי לספר את ההיסטוריה ולהנציח אותה.
באמצעות הקולקציה אני מספרת את סיפור משפחתי שמתמקד במסע גבורה של בריחה מהנאצים. סבתא רבה שלי, אישה יחידה, טוותה תכנית בריחה מפולין לרוסיה ובאומץ רב נמלטה עם שבעת ילדיה ביערות, ברכבות ובדרכים שונות למקום מבטחים. העבודה על הקולקציה הובילה אותי למחקר היסטורי שהוא גם אישי ועמוק, ששאב השראה מעולמות היהדות, מעולמם של פליטים ומסיפור השואה הפרטי שלנו.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page