top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

ניקול ח'יאט

פליטים של אהבה

הקולקציה מציפה בעיה חברתית של זוגות מעורבים מדתות שונות בחברה הערבית.
בני הזוג מממשים את אהבתם ומתחתנים אך נאלצים לעקור את עצמם ואת שורשיהם מהחברה בה גדלו למקום אחר. זהו מסע הנדידה של אותו זוג, שבעל כורחם הופכים לפליטים של אהבה. שפת העיצוב משלבת את בגדי החתונה המסורתיים עם השפה הייחודית והפונקציונלית של בגדים ואביזרים מעולם הטיילים והנוודים ומייצרת תוצאה שבה הבגד הוא גם הבית וגם האוהל הארעי שנודד איתם.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page