top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png

סיון יגובוב

Inner

מערכת בינה מלאכותית שממחישה תהליכים רגשיים בצורה ויזואלית לצורך בקרה ומעקב אחר המצב הרגשי של המשתמש.
המשתמש עונה על שאלון מצב רגשי מול בינה מלאכותית. תשובותיו מסייעות לבניית לב תלת ממדי שבעזרת צבעים וטקסטורות מייצג את מצבו הרגשי בהווה. המשתמש יכול לבצע מעקב יומי אחר התקדמותו האישית והרגשית בצורה ויזואלית.

בהנחיית רונית יזרעאלי.

bottom of page