top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png

יובל כהן

jway

דמנציה היא מחלה ללא מרפא, מתדרדרת במהירות ופוגעת ביכולות היום־יומיות של המטופל, מה שגורם לו לתחושה של חוסר עצמאות ותלות רבה במשפחה.
האפליקציה מסייעת למטופל לנווט לביתו במקרה שהלך לאיבוד, לקבל תזכורות על נטילת תרופות, להירגע במקרים של דופק מהיר ולחץ - כל זה בליווי רגשי של המערכת ועם בקרה ותמיכה של המשפחה.
האפליקציה נועדה לשפר את רמת החיים של המטופל, להעניק לו תחושת עצמאות ולספק תחושת רוגע למשפחתו.

בהנחיית בת דזבלי.

bottom of page