top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

רולא סאלח

ילד אחר

כמי שגדלה עם לקות שמיעה, למדתי להבין עד כמה אנשים עם צרכים מיוחדים נאלצים להילחם על מקומם הראוי בחברה.
אנשים עם צרכים מיוחדים הם לרוב שקופים ובמהלך חייהם פועלים כדי להשתלב בסביבה הנורמלית שאינה מותאמת ברובה לצרכיהם המיוחדים.
הקולקציה מבליטה את המוגבלות ומנסה להביא את השיח והמודעות לקדמת הבמה כנגד הסטיגמות המושרשות בחברה וכנגד בעיות ההנגשה של הסביבה לצרכים מיוחדים.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page