top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

ליאן חוא

כמו המים

המים הם החומר הבסיסי של החיים ולהם חלק גלוי אך גם נסתר. על פי מחקר חדשני של אמוטו (Emoto, 1999), המבנה המולקולרי של מים משתנה כאשר חושפים אותם למחשבות, מילים ודימויים אנושיים.


אמוטו מדגים כיצד מים החשופים לתכונות שליליות וחיוביות הופכים לתצורות שונות. חשיפתם של מים לכוונות אנושיות אוהבות, מיטיבות וחומלות, מביאה לתצורות מולקולריות פיזיות נעימות מבחינה אסתטית במים, בעוד שבמים החשופים לכוונות אנושיות שליליות, מפחידות וחסרות התאמה, מתרחש ניתוק מעוות בתצורות המולקולריות.


הקולקציה עוסקת בדילוג שבין הגלוי לנסתר ובכוח החיים המגיב אל האנושי ומשתנה מולו. בעזרת יציקות פוליאסטר ועבודה בחומרים אטומים ושקופים, מבטאת הקולקציה פרשנות לתופעה ייחודית ומרתקת זו.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page