top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

יניב כהן

Transition 1952

העלייה הגדולה בשנות החמישים הובילה להקמתן של 132 מעברות (מחנות עליה) ברחבי ישראל.
הפרויקט מאפשר שיטוט חופשי במעברה על פי נושאים מתוך חיי היום יום ומְזַמֵּן מפגש עם סיפורים אישיים באמצעות ראיונות אינטימיים ומרגשים.
פרויקט זה מוקדש לסבים ולסבתות שלי שעלו בשנת 1952 וחיו במעברות דימונה, טירת הכרמל וטבריה.

בהנחיית רונית יזרעאלי.

bottom of page