top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

אדר הוכוולד

שעשני אישה

הקולקציה עוסקת בפמיניזם דתי ומספקת הצצה לעולמן של נשים דתיות רבות השואפות לקדם רעיונות, עמדות, פעולות ותמיכה בקידום מעמדן של נשים בחיים היהודיים תוך מחויבות מלאה לעולם ההלכה.
הקולקציה משחקת בגבול הדק שבין מהפכה למסורת, בין נשיות למרחב גברי ובין מציאות לפנטזיה.
על אף ההתפתחויות, עדיין קיימים מרחבים וטקסים יהודיים רבים השייכים לגברים בלבד, אשר נשים אינן שותפות ואף מודרות מהם.
באמצעות מערכות הלבוש, אני מביעה את תשוקתי הפנימית ואת הרצון לשותפות נשית מלאה ואקטיבית במרחב הציבורי הדתי ומציפה את הקונפליקט והמורכבות באמצעות שילוב אלמנטים מעולם היהדות, מהעולם הפטריארכלי הדתי, אל מול פרשנות אישית ונשית שלא מקבלת את שקיפותן של נשים במרחב הדתי.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page