top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png
Artboard 44-8.png

לינה הואש

עד שיעלה הדימוי

אבי מת כשהייתי בת 5. אני זוכרת אותו רק מתמונות באלבומי המשפחה הישנים.
עשרים שנה מאוחר יותר, אני יוצאת למסע שבו אני מחפשת את זכרו של אבא ומצלמת במקום שבו נולדתי, כפר ג'דידה. אני מצלמת ומעמתת את אמי וסבתי עם האובדנים ששתיהן חוו, כאשר המצלמה מהווה עדות למילים וסיפורים שלא סופרו.
הסרט הוא מסע חיפוש אישי כצלמת ואמנית בו אני מהרהרת על אבי ועל יחסי עם אמי וסבתי אל מול השתנותו של הכפר בו נולדתי.

בהנחיית ראובן קופרמן וערן ברק.

bottom of page