top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

זהר מתוק

המלכה אנהרקסיה

הפרויקט בוחן את הקשר המורכב שבין נשיות לאנורקסיה ומדגיש את יכולתה של המחלה להפעיל שליטה ובעלות על הגוף והנפש. אנורקסיה מאופיינת בתפיסה מעוותת של משקל הגוף וצורתו. במאמץ להסתיר את צורתם האמיתית, חולי אנורקסיה יבחרו להתלבש בשכבות של בגדים רפויים שיסתירו את גודל גופם וצורתו.
 

הקולקציה מתעמקת בקונפליקט המרכזי של המחלה הנובע מהאידיאל התרבותי המודרני של הגוף הנשי עד כדי מחיקת כל אלמנט נשי, כמו תופעת האל וסת.
 

בהשראת תופעת הפרו-אנה, הקולקציה בוחנת את דימוי המחלה ההופכת למושא להערצה עבור הסובלים ממנה, נותנת לגיטימציה ומנרמלת את השפעותיה המזיקות. העיצובים מבטאים את המאבק הסמוי המתחולל בנפש של החולה, ומתארים את מחזור החיים והתסמינים השונים הנחווים במהלכם.

bottom of page