top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

סיואר נאסר

היהלום המכוער

הקולקציה עוסקת בקונפליקט שבין תפיסת אבן היהלום כאבן המשדרת עושר ויוקרה לקללה הרובצת על אופן כריית היהלומים שבגינה הם נקראים 'יהלומי דמים'.
לעיתים קרובות מדי, מכרות היהלומים בעולם מייצרים לא רק יהלומים אלא גם מלחמות אזרחים, אלימות, ניצול עובדים, השפלה סביבתית וסבל אנושי לא יתואר.

 

בעיני רבים מסמל היהלום עושר ומתנת אהבה מושלמת, עקב היותו של כל יהלום יחיד ומיוחד, אך עבור האנשים העובדים בייצור יהלומים, מהוות האבנים הנוצצות קללה המאיימת על חייהם. רובם משתכרים שכר נמוך כחלק מניצול האוכלוסייה המקומית ותעשיית שוחד, איומים, עינויים ורצח, מלווה את תהליך הכרייה.
 

הקולקציה מתבססת על פיתוח טקסטיל באסתטיקה יוקרתית העשוי מחומרים טבעיים כמו כותנה, פשתן, יוטה ואבנים מהטבע בצלליות צורניות ואזכורים אפריקאים. בכך מבקשת הקולקציה להתמקד בניגודיות שבין התפיסה היוקרתית של היהלום לבין תהליך ייצורו, בין הגלוי לנסתר ובין עושר לעוני.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page