top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

עומר מאירי

אקוטון חיפאי

אֵקוֹטוֹן - אזור הגבול והמעבר בין שתי חברות אקולוגיות סמוכות או בין שני בתי גידול/ מקומות מחיה סמוכים. המילה אקוטון היא למעשה הלחם של המילים אקולוגיה וטונוס (שמשמעותו מתח), ולפיכך היא מתייחסת למורכבות שבמפגש בין שני עולמות שונים.
האתר הנבחר לפרויקט הוא כיכר זיו בחיפה, המהווה אזור חייץ בין וואדי זיו לשכונת נווה שאנן, ומתפקד כמוקד עירוני ואסטרטגי. אחת ממטרות הפרויקט היא ליישם את עקרון המרחב הביוספרי בסביבה עירונית, כדי לחבר בין הסביבה הבנויה לסביבה הטבעית.

בהנחיית פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו.

bottom of page