top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

יואב ליטמן

העיר כפרגולה

הפרויקט עוסק בפתרון אפשרי לבעיית הצפיפות הגוברת בערים והתרחבותן על חשבון השטחים הטבעיים בסביבתן. הפרויקט כולל "עיר עילית", בעלת מספר מפלסים, מעל לוואדי רושמיה בחיפה.
הפרויקט המוצע, משתרע מעל לוואדי כדי לשמר את הטבע, לגשר בין השכונות הגובלות בו ולאפשר להן להתרחב בכיוון חדש. הוא מכיל מעל לאלף יחידות דיור, אזורי מסחר, מערכי תנועה אנכיים ואופקיים ושטחים ירוקים ציבוריים נרחבים.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page