top of page
Artboard 1 copy 7-8.png
Artboard 32-8.png
Artboard 43-8.png
Artboard 48-8.png
Artboard 49-8.png

אנסטסיה ריבלוב

אמונות טפלות בתרבות הרוסית

אמונות טפלות עוברות מדור לדור, מפה לאוזן, ולעיתים קרובות איננו יודעים מה מקורן. הן חלק מהתרבות ומאורח החיים של רבים מאיתנו וכל אחד בוחר אם להאמין בהן ולנהוג על פי הקודים שהן מכתיבות.
בחרתי באמונות הטפלות הידועות ביותר בתרבות הרוסית וניסיתי להתחקות אחר מקורן - מתי הן הופיעו? מה המשמעות מאחוריהן? האמונות שבחרתי להציג הן חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלי ושל משפחתי.

בהנחיית גיל־לי אלון קוריאל.

bottom of page