top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

דקל אלמוג

מארג החיים

בתקופת מגפת הקורונה, האדם נסוג ונאלץ להתבצר מאחורי חומותיו. דבר כזה לא קרה במאה השנים האחרונות, בהן האדם השאיר את עקבותיו יותר מתמיד: מהפכה תעשייתית, כריתת יערות, מלחמות, גידול אוכלוסין ובניית ערים. בכל אותם תהליכים דחק האדם את הטבע והשתמש בו לצרכיו; האדם במרכז והטבע לשירותו.
 

בזמן הקורונה הטבע חזר ונתן אותותיו, הראה לנו שהוא חי, חזק ונוכח. בקולקציה ביקשתי לבחון את הטבע כאדריכל בעל טכנולוגיה ייחודית: יכולתו ליצור חיים ולהמשיך לקיים תהליכים בכל זמן ובכל מקום.
 

תהליך החלודה נבחן כתהליך חי ומתרחש והוא תהליך מבסס של העבודה המתאפיינת בהאצה והצמחה, השתרשות וגדילה של תהליכים טבעיים. הפרויקט עוסק בגריד, בסדר שהולך ומתפרק לטבע המתפרץ מהסדר ונרקב עד שמאבד את תכונותיו המסודרות לכדי תהליך חיים אחר. השילוב בין הטבע הפראי לבין הטבע בצורתו הפרקטלית, מתבטא בשילוב בין עבודת-יד וסריגה לבין מידול והדפסות תלת ממד.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page