top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

בר אלבוים

הדהוד גנטי

הגעתי לנושא זה מתוך תחום בביולוגיה הנקרא אפיגנטיקה. מחקרים שנעשו בעקבות השואה מראים שטראומה עוברת בגנים בשתי דרכים: דרך חוויה שסופגים בסביבת הגידול או דרך הביציות ברחם שספגו את הטראומה. הגנים שלנו עוברים תהליך של אבולוציה מהשפעות טראומטיות סביבתיות וככל שההשפעה גדולה יותר – היא תעבור יותר דורות קדימה.
 

הקולקציה מתמקדת בתורשה גנטית של הנפש המהדהדת לדורות ומשלבת צורנות גאומטרית משוכפלת ומרצדת המייצרת אפקט של הדהוד שברירי מרחף הנע בין שלם לבין מתפרק. הפרויקט מבקש להעלות מודעות לחשיבות בטיפול בבריאות הנפש לא רק עבור האדם עצמו אלא גם לצאצאים שלו, הבאים אחריו.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page