top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

ליאל מרום

דברים שלא רואים משם

אשליה, טשטוש ומריחה, עומדים במרכז הקולקציה במטרה לספק תובנה על חווית ראיית העולם, כפי שהיא נתפסת על ידי אנשים עם לקות ראייה.
העיוות וחוסר המיקוד, כמו גם השונות של פרספקטיבות הנראות מזווית אחת אך חסומות מזווית אחרת, מהוות את אמות המידה העיצוביות של פרויקט זה.
המטרה היא לחקור את הניואנסים של עולם שהוא גם מוכר וגם זר ולהציע הצצה למורכבות של ניווט בעולם כזה על ידי מתן ייצוג חזותי של חווית ראיית העולם ללא מיקוד. הקולקציה מבקשת לטפח אמפתיה והבנה לבעלי לקות ראייה ולהעלות את המודעות לאתגרים העומדים בפניהם.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page