top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png

אסיל ג'מאמעה

הממתינים

אסיל נולדה בכפר יפיע מוקפת באנשים שהם פועלי בניין ותעשיה, שחיי היומיום שלהם רצופים מאבקים וההתמודדויות.
במיצב הוידאו שלה, מתעדת אסיל חלק משגרת יומם של פועלי בניין פלסטינים, בדרכם חזרה מאתרי בנייה בחיפה למחסום אלג׳למה המוביל לביתם, בעודם ממתינים לאוטובוס בצד הכביש, וכן יושבים בתוכו דחוסים, עייפים, שותקים.
באמצעות המצלמה, אסיל מציבה במרכז את הפועלים כגיבורים לרגע, וממירה רגעים סתמיים של המתנה ועייפות בדימויים אסתטיים ופואטיים, ובכך כאילו מחלצת אותם מהקושי לעבר חיים של יופי ומשמעות.

בהנחיית ראובן קופרמן וערן ברק.

bottom of page