top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

בר בן אהרון

האוואטר האחרון

הפרויקט עוסק במתח שבין המסורתי - שבטי לעתידני.
העיצוב המטאוורסי שואף למראה עתידני תוך נטישה והתעלמות מתרבות אתנית שבטית.
הקולקציה מחברת בין העתידני והאתני ומציגה את השבט האווטרי שלי. ההשראה לעיצוב הקולקציה מגיעה מעולם
המציאות הרבודה, מתוכנות עיצוב שמייצרות שכבות של עיצוב ומן המעבר בין עיצוב דו ממדי לתלת ממדי.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק
צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page