top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

אושרת פפיר

Artificial Mode

באמצעות ניתוח של מעל 300 משפטים מגוונים מתוך עבודה תאורטית, המחקר העיצובי בחן את התגובות של AI לקלט אנושי. הקולקציה בוחנת את השילוב בין בינה מלאכותית ליצירתיות של מעצב אופנה, תוך התמקדות בתפקיד שיתוף הפעולה האנושי בפיתוח מודלים של AI.


כצעד ראשון לפיתוח הקולקציה, הוזנה המכונה במשפט הבא: the fashion world will not run without humans, וממנו נוצר הדגם הראשון.


הקולקציה היא מיזוג בין דגמים קיימים שבוצעו במהלך לימודי התואר לעיצוב אופנה לבין תוכנות מחשב מבוססות בינה מלאכותית. הדגמים שעוצבו תורגמו באופן מלא ויוצרו בדקדקנות ויזואלית וטכנית עד להתאמה מלאה. הקולקציה מציגה מולנו את השאלות המפחידות ביותר לגבי השפעת הבינה המלאכותית על תעסוקת מעצבים ועל עתיד עולם העיצוב. ביצירתה, מדגישה הקולקציה את הפוטנציאל המרגש לשיתוף פעולה בין בני אדם ל- AI שבסופו של דבר תלוי באדם.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page