top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

לי-אור דביר

בתוך הרצף

הפרויקט מתמקד בחוויה אשר נגרמת עקב גירוי חושי וההתמודדות איתה אצל אדם על הספקטרום. המציאות על הספקטרום האוטיסטי קשורה ישירות לגירוי חושי יומיומי, המתבטא במגע, בקול, במרקמים ובריחות, הגורמים לאדם המצוי על הרצף האוטיסטי לקושי בעיבוד מידע. בנוסף, במהלך המחקר הגעתי שהיא מצב רפואי (Savant Syndrome) לתסמונת סוואנט נדיר בו אדם בעל שונות נוירולוגית, כמו אוטיזם, מבטא יכולות מנטליות יוצאות מגדר הרגיל בקרב בני אנוש.

 

האמן היפני Kiyoshi Yamashita אשר ידוע כבעל תסמונת סוואנט מהווה השראה לקולקציה. שיטת ה- Chigiri-e הרפטטיבית בה הוא משתמש, סייעה לי להבין כיצד משקף העיסוק הטקסטילי הרפטטיבית את ההתמודדות של אנשים על הרצף במהלך היום יום.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק
צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page