top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

ארלט איסקוב

גר- IN בפרדס

בשנים האחרונות, המדינה עוברת ציפוף אינטנסיבי. פרדס חנה, כמקומות רבים אחרים, מתמודדת עם אתגרים כמו מגמת ההתרחבות החוצה ואיבוד זהותה הייחודית בעקבות הציפוף הגנרי ובניה לגובה שאינו שומר על "רוח המקום".
מטרת הפרויקט לשמור על מרכיביה המוחשיים של המושבה פרדס חנה כרכור, המאופיינת בארכיטקטורה כפרית נמוכה, בפרדסים ובשדות פתוחים. בנוסף, מטרתו לשמור על מרכיביה הבלתי מוחשיים ולקיים את רוחה של פרדס חנה, החשובה לשמירה על זהותה הייחודית ולטיפוח תחושת קהילתיות.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page