top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

זוהר שלום

Rise Wood

במהלך השנים המודעות האקולוגית שלנו הולכת וגדלה. תחום הבניה עבר שינויים מרחיקי לכת בהקשר זה משימוש בחומרים מתקלים ופיתוח חומרים רגישים לסביבתם, דרך שימוש בטכנולוגיות בנייה פחות מזהמות.
בפרויקט הנוכחי העץ הוא חומר הגלם לתכנון. העץ כדימוי והעץ כחומר מהווים את נקודת המוצע לפיתוח ועיצוב הפרויקט.

בהנחיית אדר' אמיר שהם.

bottom of page