top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

הודיה אליהו

מרכז | פריפריה | מרכז

הפרויקט בוחן כיצד ניתן לייצר ממרכז עירוני לעיר פריפריאלית עפולה, שהיא מרכז העמק, דובר עלייה שהיא בירת העמק אשר ממוקמת בפריפריה וכיום מתאספות מסביבה שכונות חדשות. כך המרכז הוותיק, הרווי במבנים לשימור, הולך לחוות עוצמות פיתוח מכל צדדיו דבר העשוי להוביל להידלדלות עירונית, כלכלית וחברתית.
הפרויקט מציע להפוך את מרכז העיר למוקד מחולל שינוי שיוביל להתחדשות עירונית ובכך לחבר את חלקי העיר השונים ולייצר לאוכלוסייה אופק לעיר.

בהנחיית אדר' אמיר שהם.

bottom of page