top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

רובא תיתי

BOTMAN

המהפכה הרביעית הולכת לשנות את חיי האדם.
מהפכה זו מוגדרת כשילוב של טכנולוגיות חדשות, כולל בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה, קידוד שפות טבעיות, רובוטיקה, חיישנים, מחשוב ענן, ננו-טכנולוגיה ועוד.
טכנולוגיות אלה מיועדות לשנות את העולם מן הקצה אל הקצה; מבחינה חברתית, כלכלית ופוליטית.

על אף שהן יעילות יותר בביצוע פונקציות, המכונות אינן יכולות להחליף את מומחיותו העמוקה של האדם. הפרויקט עוסק בפן השלילי של השתלטות המכונה על החיים האנושיים ועל הפיכת הרובוט למרכז הקיום האנושי.

הקולקציה מפגישה בין הכוחות הסותרים - האנושי והרובוטי, באמצעים חומריים וצורניים ומבקשת להעלות לדיון את התנגשותם הבלתי נמנעת.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page