top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

ענבר אלקבץ

באין הסערה

"קו התפר" בין חלקה המערבי המודרני של ירושלים ובין העיר העתיקה ומזרח ירושלים הוא קו עירוני טעון ומרובד אשר מהווה תווך עירוני "לא-פתור".

 

פרויקט "באין הסערה"- מול שער שכם, השער הראשי לעיר העתיקה בירושלים, נותר עד היום כמעין "שטח הפקר", המהווה כיום מעין אי תנועה ענק, נתק עירוני, חברתי ופוליטי. הפרויקט המוצע שואף להקים במקום מרכז רב תרבותי, אמנות, חינוך
וספורט כמפגש לכל תושבי העיר. שילוב הפונקציות ביחד עם תפיסה לא שיגרתית של חתך המבנה כאשר הבינוי מחופר ברובו בקרקע ומעליו גן ציבורי, מכבד את קנה המידה של ירושלים העתיקה וצופה אליה.

בהנחיית אדר' עמי שנער.

bottom of page