top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

נועם חיימוביץ

Desert Resilience

"חוסן מדברי" שואף לאפשר שילוב בין כוחו של הטבע ובין הרצון האנושי הבסיסי לבניית מחסה, תוך יצירת חוויה לא שגרתית במקום. הפרויקט מורכב מארבע מסות אשר מעוצבות לצורתן כתוצאה מחפירת האדמה באתר ויצירת יובלים מובילים.


מיקום הפרויקט מהווה חשיבות גבוהה משום שהוא ממוקם על גבי הטיילת אשר עוטפת את המדרשה, ובעצם מהווה חלק מה״טבעת״ החיצונית של המדרשה אשר מכילה פונקציות ציבוריות רבות בדגש על אחוזת הקבר ומכון המורשת של דוד בן גוריון אשר סמוכה לאתר, וביה"ס השדה אשר ממוקם בסמוך לו.

בהנחיית פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו.

bottom of page