top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

לירן הראל

לומד בתל

בפרויקט אני מציעה תכנון של מתחם הכולל בית ספר וגן ילדים שמטרתו למידה בחיק הטבע. על פי מחקרים רבים לטבע השפעה מיטיבה על תהליך הלמידה.
התכנון נעשה בהשראת גישת חינוך ייחודית: רג'יו אמיליה, המתייחסת באופן מובהק לכך שהחינוך צריך להיות קשר למקום בו הוא מתרחש ולקהילה. לאור זאת, מיקמתי את הפרויקט סמוך לאתר "תל יקנעם", הטובל בטבע, ושנמצאו בו שרידים ארכיאולוגיים. תל יקנעם נמצא בגבול בין הישובים יקנעם עילית ויקנעם המושבה, כך שהוא עשוי לקרב בין קהילות הישובים. בנוסף, הפרויקט יחדש את סביבת התל המוזנחת, יהפוך אותה לאטרקטיבית וירחיב את פעילות המרכז הארכיאולוגי.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page