top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

אסיל עואודה

השתלת לב

הפרויקט ממוקם בכפר כנא, בעל ההיסטוריה הייחודית מאז ימי הביניים. בכפר כנא ביצע ישו את הנס הראשון, כשהפך מים ליין. לאורך השנים, הכפר נבנה אבולוציונית, כך שהוא נעדר מרכז מובחן. בד בבד חסרים בכפר מרכזים קהילתיים, פארקים, מקומות שהיה ומסחר לטובת התושבים והתיירים.
נקודת המוצא של הפרויקט הוא הקמת מרכז עירוני בן זמננו, תוך התחשבות במרקם ההיסטורי, התרבותי, והחברתי, של כפר כנא. המרכז העירוני המתוכנן כולל מסחר, מלונאות, מגורים, מרכז קהילתי ופארק עירוני.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page