top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

נדב עצמון

צלע משלימה

הפרויקט ממוקם למרגלות שכונת ורדיה בחיפה ויוצר מערך בינוי המתחקה אחר תוואי ההר שנהרס ומאפשר "לתקן" ולחפר על הבור שנוצר בשטח. החתך הקיים והייחודי הנוצר באופן מלאכותי מהווה זרז לתכנוןמרקם שכונתי המנצל את הפרשי הגובה לטובת יצירת הבחנה בין איכויות המגורים בדירות ומרחבים לטובת הקהילה אשר יאפשרו מקומות מפגש בטוחים. המפלסים המדורגים טומנים בתוכם את השימושים והפונקציות הציבוריות ומקבלים שמש ואוויר על ידי ריווח שיטחי הבינוי וגריעת המסה מקומת הקרקע של המבנים.

בהנחיית אדר' אמיר שהם.

bottom of page