top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

יותם שדמי

חידה אורבנית

בעידן של צפיפות וחיפוש אחר עירוניות חדשה, הפרויקט מציע מודל מרחבי שונה, המתמודד עם צפיפויות גבוהות במרחב האורבני, תוך דגש על עירוב שימושים, ומרחבים ציבוריים מגוונים ונגישים. הפרויקט בונה על תשתיות המטרו והרכבת הקלה, ומציע אלטרנטיבה לתוכניות המקודמות בפועל למתחם. התפיסה האורבנית בפרויקט מציעה אריזה מרחבית (במקום שטוחה) של שימושים מגוונים, ושוזרת את הפעילויות השונות האחת אל השנייה תוך חשיבה על מידת פרטיותן. המודל המרחבי מציע סביבה מקיימת הן בשיטות הבנייה שלו ובצורתו המרחבית והן במענה אקלימי.

בהנחיית פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו.

bottom of page