top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

דימה שחייבר

HolyStudy

רחוב פאולוס בנצרת הוא הרחוב הראשי בעיר ומהווה מוקד משיכה עולמי לצליינים. יחד עם זאת, הרחוב פקוק לחלוטין, וחזותו הפיזית מגובבת, ירודה וחסרת מאפיינים אדריכליים בעלי ערך. אחת הסיבות העיקריות לפקקים ברחוב היא ריכוזם של
כ- 55 בתי ספר בו ובסביבתו הקרובה.
הפרויקט מציע אפוא שילוב של שני היעדים: הפיכת הרחוב לשדרת השכלה ופתרון לבעיית התנועה. הבנייה הקיימת תשמש עמוד שידרה לתוספות בנייה חדשה של פונקציות אוניברסיטאיות, מגורי סטודנטים ומלונאות. בנוסף, הרחוב ישודרג למדרחוב ללא תנועה מוטורית, וישמש שדרה רגלית ראשית הן עבור העיר והן בין אגפי האוניברסיטה, כך שהאוניברסיטה והעיר יהוו מארג אורגני אחד.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page