top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

יובל אלישזון

השילוב האורבני

עם השנים הצפיפות בישראל הולכת וגדלה ואיתה הרס שטחים פתוחים וירוקים, למרות חשיבותם כריאות ירוקות. מרחבים פתוחים אלו בעלי תפקיד חשוב ברווחת החיים, הבריאות והסביבה היציבה.
אחת הדרכים לשמור על המרחב הפתוח היא בנייה במרחב בנוי לא מנוצל, "שטחים מופרים". מכאן באה הבחירה באזור התעשייה המערבי בראשון לציון - כאתר הפרויקט, בו מתוכננת בנייה חדשה: בנייה למגורים. את הציפוף הנדרש אקיים ב"איזור מופר" וכך אמנע דריסת נוף נקי.

בהנחיית אדר' שמואל גרוברמן.

bottom of page