top of page
Artboard 1 copy 13-8.png
Artboard 36-8.png
Artboard 1 copy 18-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 3ר6-8.png

מוריה אטינגר

מסכת גוף

ביהדות האורתודוכסית, מקדשים ומפארים הגברים הדתיים את ספרי התורה, הגמרות ואת ספרי הקודש.
הם עושים זאת באמצעות כיסויים שונים כמו כריכות, מעילים לספרי תורה, פרוכות ומלבושים מיוחדים. כיסויים אלה מהודרים ומעוטרים כדי לתת כבוד וקדושה למילים וכדי לסמל את התוכן המצוי תחתם.


כאקט פמיניסטי, בחרתי לחבר מסכת חדשה בקולקציה.
מסכת ״גוף האשה״, אשר באמצעות הלבוש, יפאר ויקדש את הנמצא תחתם - גוף האישה. הקולקציה מבקשת לתת לגוף מקום של הוד והדר. מסכת נשים כאן נכתבת על ידי נשים ומחזירה להן את הבעלות להחליט על הכיסוי והקישוט שלהן, מבלי לפגוע בערכי המסורת.
אם הגברים מכסים ספרי תורה, אני אכסה גוף של אישה באותה צורה ובאותה קדושה.

צילום תמונות סטודיו: תיאה ים פרנק

צילום תמונות תצוגה: קוקו

bottom of page