top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png
Artboard 44-8.png

תיאה ים פרנק

האלכימיה של פנטזיה ומציאות

הפרויקט עוסק ביופי ובמורכבות של קהילת הלארפ הישראלית, תת-תרבות שלעתים קרובות לא מובנת. אחד הדברים שמשכו אותי לחזור ולצלם את המשחקים היה המתח בתיעוד אירועים ממשיים שמתקיימים על התפר שבין הפיקציה למציאות.
אני מתעדת את הרגעים שבהם העולם הסגור של המשחק הופך אמיתי ואינטנסיבי, וכן רגעים בהם המשחק מתנגש במציאות החיצונית. קונפליקט זה נוצר גם כעת, כאשר עולם המשחק נחשף בצילום, והופך לאובייקט לחקירה, תיעוד והתבוננות.

בהנחיית ראובן קופרמן.

bottom of page